TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.6.08

Data Management and Information Quality Conference

Jednou z prestižních evropských konferencí věnovaných tématu Information Quality, je konference s výše uvedeným názvem. V loňském roce se konala ve dnech 29.10. až 1.11. v Londýně. Nahlédnutí do programu může být pomůckou pro rychlejší orientaci v této mladé disciplině - viz dále.
Cituji z materiálů:
„Information Quality Management is gaining mindshare and is becoming increasingly important for the survival of organizations in the emerging "Realized" Information Age. Unfortunately, many organizations have not fully understood the real principles that are required to implement an effective Information Quality Management environment.“
Na co se konference zaměřila:
- The Principles and Processes of Quality Management applied to Information Quality
- How to develop a Scorecard for Information Quality
- How to design a webdata collection form to increase quality of data capture
- How to identify root causes of poor quality information
- How to establish a framework for Information Quality Management
- How to establish an effective IQ mission, vision, and roles for Information Quality Management
- How to assess the impact of poor or imprecise data specification on data quality
- How to assure the quality of master data
- How to measure the Costs of Poor Information Quality
- How to assure the quality of e-Customer data entered via the Internet
- Essential components of an effective IQ function and environment
Program konference z roku 2007 najdete na TÉTO adrese.
A co pohled do programu letošní konference?
Pokud si přejete zaslat brožuru s podrobnými informacemi, přejděte na TUTO stránku.
"Data Management and Information Quality Conference 2008" se bude konat ve dnech 3. - 6. listopadu 2008 v Londýně, UK.