TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.6.08

Data Symposium 2007

V říjnu 2007 proběhla další významná akce zaměřená na informační kvalitu. Jde o konferenci Data Symposium 2007 s mezinárodní účastí. Pátý ročník konference byl zajímavý nejen programem, ale i účastí vzácných hostů, odborníků v oboru informačních technologií. Především to byla osobní účast guru v oblasti informačního managementu, Američana Larry Englishe. Konference se zúčastnilo cca 300 IT odborníků z finančních institucí, telekomunikací, státní správy a dalších oblastí.
Závěrečnou tiskovou zprávu, připravenou Ivanem Vítkem, najdete na TÉTO webové adrese.
Z podrobné tiskové zprávy vybírám nejzajímavější části:
Larry English v úvodu konference m.j. řekl: „ … přichází druhá revoluce - zaměřená na informační kvalitu.“ Během přednášky prezentoval několik tezí zdůrazňujících nutnost zvýšení kvality informací. Vybírám z nich jednu, která vyjadřuje nejkomplexněji situaci v Evropě a v USA:
„Náklady související se špatnými informacemi v Evropě a USA činí 15 – 20 % celkového provozního zisku firem. Pouze v USA to představuje ztrátu 1,5 miliardy dolarů ročně (ztráta způsobená tím, že se informace musejí znovu vypracovávat, protože byly chybně generovány).“
Larry English na konferenci představil koncept komplexního řízení informační kvality, tzv. Total Information Quality Management (TIQM™), který se skládá z šesti procesů podmiňujících účinné řízení informační kvality a vybudování firemní kultury potřebné k trvalému udržení informační kvality:
1. Proces hodnocení architektury a struktury dat.
2. Proces měření kvality a čistoty dat.
3. Proces měření finančních ztrát z nekvalitních dat.
4. Proces čištění a transformace dat.
5. Proces zvýšení informační kvality napříč organizací.
6. Proces stabilizace kvality informačního prostředí.

Detailní program a zhodnocení konference najdete
ZDE-ZDE.