TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.6.08

Kvalita dat trochu jinak. Spojme KAIZEN s data profilingem

Kvalita dat trochu jinak. Pod tímto názvem publikoval Milan Kučera jeden ze svých četných článku věnovaných kvalitě informací. Bylo to v časopise ITSystems a to již v roce 2004. Z článku, jehož plné znění najdete na dále uvedené adrese, cituji úvodní odstavec, charakteristiku data profilingu a závěr článku vyzývající ke spojení KAIZEN s data profilingem.
"Většina článků věnovaných problematice kvality dat se soustředí na technologii(e) a postup fixace datových defektů („čištění“) – podporovaný nějakým sofistikovaným nástrojem. Jinými slovy, zaměřují se pouze na řešení symptomů a nikoliv příčiny. Cílem tohoto článku je poukázat na problematiku kvality informací (dat) v širších souvislostech a ve vazbách na některé ze základních principů kvality."
Názvy mezititulků:
- Čištění = inspekce ≠ zlepšování.
- Příčina nekvalitních dat
- Management a zlepšování
- Poučení hledejme v Japonsku
- Data profiling
- Spojme KAIZEN s data profilingem
"Data profiling (DP) je jednou z disciplín informační kvality. Prostřednictvím DP analyzujeme obsah, kvalitu a strukturu dat. Jedná se o první krok, který bychom měli učinit na cestě ke zlepšování informační(datové) kvality, neboť pouze na základě identifikovaných anomálií jsme schopni identifikovat příčiny jejich vzniku a dále můžeme cíleně zaměřit aktivity související s procesy zlepšování. Na základě kategorizace jednotlivých datových defektů jsme schopni rozhodnout, zda řešení příslušného defektu bude realizováno manuálně, či bude nezbytné využít některý z nástrojů informační kvality. Pokud společnost již vlastní nástroj na čištění dat, lze pomocí data profiligu provádět vyhodnocení efektivnosti tohoto procesu. V některých případech jsme schopni identifikovat další problémy, které byly díky nízké kvalitě dat skryty a objevily se až po fixaci datových defektů. "
"Dříve než se rozhodnete investovat do sofistikovaného nástroje na čištění dat, zkuste spojit přístup KAIZEN s data profilingem. Spojením přístupu KAIZEN a profilingu zajistíme využití stávajících technologií, zapojíme všechny zaměstnance společnosti do procesu zlepšování. Prováděním inspekce - prostřednictvím profilingu - pak dostaneme odezvu na to, jak se nám naše úsilí daří či nedaří. Zapojení zaměstnanců do procesu zlepšování není snadnou záležitostí. Vedení společnosti musí zcela jednoznačně deklarovat zájem o informační kvalitu a dále musí zcela jednoznačně prezentovat zaměstnancům, že informace jsou strategickou komponentou ovlivňující obchodní a rozhodovací procesy. A tedy každý zaměstnanec by měl být odpovědný za kvalitu své práce, například při vkládání dat do systému, přípravě podkladů pro vrcholový management apod. Jedním z cílů KAIZEN je implementace principu "zero-defect". Zero-defect znamená, že data pořizovaná do systému by měla být pořízena napoprvé a s vysokou kvalitou. Následná inspekce pak jen představuje nadbytečné náklady. Aplikací KAIZEN a data profilingu lze vytvořit základní prostředí informační kvality."
Plné znění článku najdete na TÉTO adrese.