TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.6.08

Metodika TIQM

Seriál venovaný kvalitě informací pokračoval druhým dílem. Autorem článku je opět Milan Kučera a článek vyšel v ComputerWorldu 12/2008. Nahlédnutí do obsahu:
- proč metodika TIQM?
- základní procesy TIQM:
P1 - Analýza kvality definic a informační architektury
P2 - Analýza kvality dat
P3 - Analýza finančních dopadů nekvalitních informací
P4 - Korekce a opravy dat
P5 - Zlepšivání procesů kvality informací
P6 - Vytvoření prostředí kvality informací.
- schéma základních procesů metodiky TIQM