TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.6.08

Mýty kolem kvality informací: Kvalita informací je drahá

Pod tímto názvem najdeme na stránce ComputerWorldu článek Milana Kučery. Vystaven byl 19.03.2008. Text je rozdělen na dvě dílčí témata:
- Nezapomínejte na principy managementu kvality!
- Co je drahé na kvalitě informací?
Co řadí autor mezi mýty? Mezi mýty řadí např.:
- kvalita informací je drahá
- validní informace jsou dostatečné
- vyhodnocujte kvalitu dat v datovém skladu
- informační kvalita je to samé co čištění dat
- informační kvalita je to samé co inspekce
- pro zajištění kvality informací je dostatečná implementace obchodních pravidel
- zlepšování kvality informací se děje prostřednictvím přístupu „up-stream“
V textu je zařazen obrázek ukazující rozvržení finančních nákladů v souladu s principy managementu kvality.
Plný text článku Milana Kučery najdete ZDE-ZDE.