TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

26.6.08

Proč se zabývat kvalitou informací?

Pod tímto názvem opublikoval Milan Kučera první díl seriálu věnovaného kvalitě informací. Článek najdete v časopise ComputerWorld 11/2008. Stručná osnova článku:
- potřeba kvalitních informací
- Důsledky nekvality
- Hodnota kvality.
Sponzorem rubriky v CW je společnost ataccama.com.