TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.6.08

Řízení datové a informační kvality – konference 2007– o čem byla?

Pořád je ještě mnoho těch, kteří se snaží o získání komplexní představy o tom, co všechno zařadit pod název "informační kvalita". Patřím k nim i já a proto jsem si prostudoval podrobný program loňského ročníku konference "Řízení datové a informační kvality". Podtitulek konference: Pomocí metod a nástrojů ke zvýšení kvality.
Zajímá vás o čem byla řeč na konferenci? Snadná pomoc – na této strýnce se dozvíte hlavní zaměření, názvy přednášek i osnovy jednotlivých přednášek. Konference jsem se rovněž nemohl zúčastnit, ale pokud mi IIR zpřístupní sborník, vrátím se k tématu s podrobnou virtuální reportáží.
Odborné vedení konference: kdo jiný než Mgr. Milan Kučera, Data To Information s.r.o.
Hlavní témata:
- Změřte IT kvalitu pomocí metrik a metod – ITIL, CMMI, TIQM, SLA
- Snižujte náklady na nekvalitní informace
- Maximalizujte přínosy firmy pomocí IQ assessmentu
- Zlepšujte informační kvalitu
- Přistupujte správně k data cleansingu
Detailní program:
Datová versus informační kvalita – kde najít mezník?
• Definice informační kvality
• Základní komponenty informační kvality
• Standardy a principy IT kvality
• Požadavky na kvalitu
Požadavky a trendy v oblasti nástrojů IT kvality
• Kategorie nástrojů informační kvality
– Data profiling
– Data cleansing
• Typické požadavky na nástroje kvality
• Trendy v oblasti nástrojů information quality assessment
S jakými náklady se můžete setkat při řízení kvality?
• Jak efektivně snižovat náklady při současném zachování kvality?
• Náklady na nekvalitní informace
• Sestavte správně business case pro IQ/DQ
Analýza kvality informací
• Maximalizujte přínosy firmy pomocí IQ Assessmentu
• Existují bariéry při IQ Assessmentu? Jak je řešit?
• Vztah IQ Assessmentu ke kvalitě metadat
Zlepšujte informační kvalitu
• Přístupy ke zlepšování IQ
– s podporou nástrojů
– bez podpory nástrojů
• Lze monitorovat výsledky zlepšování kvality?
• Jak zajistit přesnost dat?
• Typické překážky při zlepšování IQ/DQ
Data cleansing nebo-li Information Sharp and Rework
• Čištění dat z pohledu informační kvality
• Vztah Data cleansingu k efektivnosti obchodních procesů
• Přístupy a metodiky Data cleansingu
• Příklady projektů, které se realizovaly
v oblasti financí a telekomunikací
Mezinárodně uznávaný standard ITIL
• Definice, vývoj a využití ITIL
• S jakými náklady a přínosy můžete počítat?
• Lze měřit kvalitu IT prostředky procesního řízení dle ITIL?
• Implementujte ve své společnosti správně řízení kvality IT na bázi ITIL
Zajistěte si hladký průběh obchodního procesu pomocí SLA smluv
• Formát, struktura
a typy standardní SLA
• Pro které služby je vhodné dojednávat SLA?
• Jak je v SLA pokryta bezpečnost informací?
• Využívání SLA smluv ve vybraných společnostech
Metriky a vyhodnocování kvality informací
• Nejefektivnější metody a nástroje k měřená kvality
• Co vše můžeme pomocí metod změřit?
• Jak lze kvalitu vyhodnotit?
• Vyhodnocování kvality informací ve společnosti Logos a.s.
Využití nástrojů a metod při vyhodnocování datové a informační kvality
• Podmínky a předpoklady pro sběr metrik
• Použité nástroje a metody
• Jak lze kvalitu vyhodnotit?
CMMI – Capability Maturity Model Integration
• Vznik, užití a cíle metody
• Struktura a komponenty CMMI
• Přehled procesových oblastí
• Jak přistupovat k identifikaci zralosti řízení informací ve společnosti?
TIQM – Total Information Quality Management
• Základní stavební kameny TIQM
• Využívejte správně metodu TIQM
• Nástroje IQ ve vztahu k TIQM
• Vztah TIQM k Six Sigma
• Využití TIQM na konkrétních příkladech firem
V nejbližší době uvedenu zaměření vybraných zahraničních konferencí. Sledujte tento weblog!