TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.6.08

Řízení kvality dat v Českém Telecomu

V roce 2004 byl opublikován článek s názvem "Řízení kvality dat v Českém Telecomu" - a s podtitulkem "V popředí zájmu jsou především data o zákaznících." Český telekom není sice typickým příkladem firmy či instituce v ČR, ale článek, který najdete na portálu www.systemonline.cz, přesto obsahuje celou řadu poznatků, které mohou být užitečné celé řadě organizací.
Z textu vybírám úvodní odstavec, nadpisy dílčích témat a závěr.
Z úvodu: "Kvalita dat je nezbytnou podmínkou pro získání kvalifikovaných informací. Bez zajištění kvalitních dat na výkonné úrovni nelze očekávat správné plánování na strategické úrovni. Je v životním zájmu každé společnosti zabývat se kvalitou dat na systematické bázi."
Témata:
- Význam řízení kvality dat
- Proces zpracování dat
- Nápravná opatření
- Přínosy pro business
- Trvalý proces řízení kvality dat
Ze závěru: "Řízeni kvality dat představuje komplexní proces zajištění a udržení určité úrovně kvality dat po celou dobu jejich životního cyklu v IT prostředí společnosti. Řízení kvality dat zasahuje i do tvorby metodologie, procesů a vnitřních předpisů a standardů ve společnosti. Zajištění datové kvality a trvalá systematická péče o datovou kvalitu přináší společnosti nejen snižování nákladů, ale používání správných a validních dat, zejména ve styku se zákazníky, přispívá také k dobrému jménu celé společnosti."
Plné znění článku, který napsal Jaroslav Rada, najdete na TÉTO adrese: