TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.7.08

Five Keys to Data Quality

Portál DMReview.com nabízí zajímavý článek s užitečným obsahem.
Autorem je Vicki P. Raeburn. Název: "Five Keys to Data Quality", podtitulek "Solving for Quality".
Z úvodu článku:
"There is a significant human element to the overall quality of your data. For example, a wide range of people may be entering data about entities. Salespeople may enter identity and transaction data about leads and customers, customer service people may enter information about new individuals within customer companies as well as transaction data, and order entry people may enter customer identity information. Similarly, people throughout the enterprise may modify, update and enhance data for sales, marketing, customer service and billing needs. All this disparate data - created by many people over different time periods - can be aggregated and partially cleaned programmatically, but maintaining high quality data over time will require implementing the five keys to data quality."
5 pravidel:
Number 1: Establish data standards and definitions
Number 2: Create repeatable processes for data collection, enhancement and maintenance
Number 3: Monitor performance at multiple points in the transformation process. Data quality
Number 4: Implement continuous process improvements
Number 5: Hold people accountable
Závěr článku:
"The behaviors of people involved in data management and quality enhancement programs are at least as important, and may be more important, to data quality than the software choices that you make. Use these five keys to help you organize the people processes."
Plný text článku najdete na TÉTO adrese.