TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.10.08

Three Great Conferences in One

Konference s názvem: "Data Management and Information Quality" se uskuteční v Londýně ve dnec h .-6. listopadu 2008. Jde o 3 konference na témata: Information Quality, Data Management and Meta Data.
Zde uvádím přehled dílčích témat - zaměření přednášek, workshopů a tutoriálů:
o Meta Data   
o Information Quality   
o Business Intelligence   
o EIM and Data Governance   
o Data Modelling within EIM   
o Data Modelling for Business Rules   
o Master Data Management   
o Logical Data Models   
o Zachman Enterprise Architecture   
o SOA and Data Services   
o Unstructured Data   
o Data Quality Firewall   
o Data Quality   
o Data Stewardship   
o Data Governance   
o Security & Hacking   
o Enterprise Information Model   
o Migrating Legacy Data   
o Data Warehouse   
o Enterprise Data Management   
o Enterprise Warehousing   
o Data Profiling   
o BPMN   
o Ontology-led Metadata Management   
o International Customer Data   
o Transition from Logical Model to Physical Database   
o Presentation Skills for IT Specialists 
Na adrese:
se dozvíte vše potřebné.
Logo konference je "DM&IQ".

1.10.08

Prevence ztráty dat ( DLP )

Na webu SearchCIO.com je vystavem webcast na téma "Prevence ztráty dat ( DLP )". Jde o t.zv. službu "ON DEMAND WEBCAST", čili zdroj je spouštěn z archivu záznamů živžch webcastů. Podtitulek webcastu zní:
"Data Loss Prevention: What is it and why are the FORTUNE 500 taking note? " a je sponzorován 
fimou Symantec Corporation. Format: Multimedia, Type:   Webcast , Jazyk anglický.
K prohlížení webcastu potřebujete:
- Have RealPlayer or Windows Media Player installed 
- Disable pop-up blockers 
- Disable firewalls that restrict streaming media/audio transport  
- Enable Javascript and cookies (required in some cases to complete registration)  
V případě problémů, můžete kontakmtovat webcasthelp@techtarget.com.  
ABSTRACT:
Do you know how to prevent the loss of your company's confidential data? Attend this webcast and learn how Data Loss Prevention (DLP) solutions enable business and government organizations to safeguard their most valuable assets -- intellectual property, customer data, and other sensitive information. Understand why DLP is a top 3 priority for CIOs in 2008, realize the importance of DLP to demonstrate compliance, reduce risk, safeguard brand and reputation, and hear real-life customer use cases.
In less than an hour, you will learn:
- What Data Loss Prevention is 
- Why it should be on your 2008 priority list 
- Key requirements for a solution 
- How to get started 
Webcast je k dispozici na TÉTO adrese.