TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.10.08

Three Great Conferences in One

Konference s názvem: "Data Management and Information Quality" se uskuteční v Londýně ve dnec h .-6. listopadu 2008. Jde o 3 konference na témata: Information Quality, Data Management and Meta Data.
Zde uvádím přehled dílčích témat - zaměření přednášek, workshopů a tutoriálů:
o Meta Data   
o Information Quality   
o Business Intelligence   
o EIM and Data Governance   
o Data Modelling within EIM   
o Data Modelling for Business Rules   
o Master Data Management   
o Logical Data Models   
o Zachman Enterprise Architecture   
o SOA and Data Services   
o Unstructured Data   
o Data Quality Firewall   
o Data Quality   
o Data Stewardship   
o Data Governance   
o Security & Hacking   
o Enterprise Information Model   
o Migrating Legacy Data   
o Data Warehouse   
o Enterprise Data Management   
o Enterprise Warehousing   
o Data Profiling   
o BPMN   
o Ontology-led Metadata Management   
o International Customer Data   
o Transition from Logical Model to Physical Database   
o Presentation Skills for IT Specialists 
Na adrese:
se dozvíte vše potřebné.
Logo konference je "DM&IQ".