TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.3.09

Data Quality Resource Guide

Webový portál s cenným obsahem na téma kvalita dat.
The Web's most valuable information about Data Quality from leading users and experts
Obsahuje m.j. odpovědi na následující otázky:
Quick Links
What is Data Quality?
- How do I implement Data Quality?
- What do experts say about Data Quality?
- How can I become knowledgeable on Data Quality? *
- How are enterprises using Data Quality? *
- What are the benefits of implementing Data Quality? *
Portál najdete na adrese: