TIQM - kvalita informací

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "TIQM - kvality informací". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a zahraniční zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu. DOPLŇKOVÝ ZDROJ POZNATKÚ PRO STUDENTY VŠMIE v Praze

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.9.09

DATA PROFILING - recenze výukového on-line kurzu
DATA PROFILING se stává postupně nedílnou součástí formující se moderní  

vědní discipliny: DATA QUALITY MANAGEMENT. Krátkou slideshow věnovanou  

kurzu společnosti "eLerningCurve" najdete na adrese:  

http://www.akamonitor.cz/slideshow/arkady/  

Podrobnou recenzi - textovou část - najdete na adrese:  

http://www.akamonitor.cz/arkady.htm 

Jedním z moderních nástrojů, s kterým jsem měl možnost se krátce seznámit,  

je produkt  

DATIRIS PROFILER - www.datiris.com.  

Stručné schéma přibližující "how it works" najdete na adrese:  

http://www.datiris.com/how_it_works.html  

Další informace o nástrojích zajišťujících data profiling se dozvíte na adrese: 

http://www.akamonitor.cz/articles/datiris-profiler.htm